Uw bedrijf op Bedrijventerein Borchwerf II … dat is een mooi perspectief. Uw klanten, leveranciers en personeel kunnen u makkelijk bereiken via de verkeersrustige snelweg A17 en u beschikt over directe aansluitingen op internationale transportstromen via de Mainports Antwerpen, Rotterdam en via de haven van Moerdijk.

Er zijn kavels van ruim 0,1 tot 1 hectare en kavels van 1 tot 1,5 hectare. Er zijn ook kavels op zichtlocatie langs de A17. De benodigde bestemmingsplannen zijn al vastgesteld en flexibel van opzet. Voor het indienen van de bouwaanvragen bij de gemeente is een verkorte procedure opgesteld. De opzet is ruim en duurzaam, er is parkmanagement waaraan alle bedrijven deelnemen en er zijn een aantal faciliteiten. Vanaf 2005 vestigden zich al meer dan honderd bedrijven op Bedrijvenpark Borchwerf II. Er wordt niet gewerkt met concessies: de bedrijven krijgen de kavels in eigendom. Het terrein is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen. Heeft u belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Downloads

 

Algemene informatie:

  Tarieven Koude Warmte Opslag Veld F   
   Brochure BedrijvenPark Borchwerf - Nederlands  
  Brochure BusinessPark Borchwerf - English  
  Newsletter to the Japanese Delegation  
  Publicatie (boek) "BedrijvenPark Borchwerf, van Toen naar Nu"   
     
 

Overzichtskaart Borchwerf II
Bedrijvenpark Borchwerf II = duurzaam bedrijventerrein

 

 


Documenten Bestemmingsplan

   Beeldkwaliteitsplan BedrijvenPark Borchwerf                       
     
  Bestemmingsplan velden A&D&F (grondgebied  Halderberge) - regels     
  BP veld A&D&F (grondgebied  Halderberge) – toelichting   
  BP veld A&D&F (grondgebied  Halderberge) – plankaart  
     
  Bestemmingsplan velden C&F (grondgebied  Roosendaal) - regels   
  BP veld C&F (grondgebied  Roosendaal) – toelichting  
  BP veld C&F (grondgebied  Roosendaal) – plankaart  
     
  Bestemmingsplan Borchwerf II kavels A50 A en B – regels  
  BP kavels A50 A en B – toelichting  
  BP kavels A50 A en B – plankaart  
     
  BP BWII veld B - toelichting  
  BP BWII veld B - kaart  
     
  Alle ruimtelijke plannen in Nederland vanaf 1 januari 2010  


Planontwikkeling & aankoop

  Algemene verkoopvoorwaarden algemene voorwaarden
  Inrichting 3 meter zone inrichting 3-mtr zone
  Checklist Kwaliteitteam Borchwerf II CV checklist KT
     
  Verkennend bodemonderzoek per veld:
    veld A
    veld C
    veld D
    veld F 
    

bodemonderzoek veld A
bodem onderzoek veld C
bodemonderzoek veld D
bodemonderzoek veld F 
 
  Verkennend bodemonderzoek kavels A40A & A40B   rapport RN121946
 

 

Nader bodemonderzoek Veld F, Perceel FK16
verkennend bodemonderzoek asbest Veld F, perceel F400
verkennend bodemonderzoek Veld A, fase 3 A12A A12B
verkennend bodemonderzoek Veld F, fase 2 FK02A, FK04, FK200
verkennend bodemonderzoek Veld F, fase 1
verkennend bodemonderzoek Veld C, fase 1
verkennend bodemonderzoek perceel A7A, Veld A, Fase 1
verkennend bodemonderzoek percelen D32 en D34, Veld D, Fase 1 
indicatief onderzoek perceel Gastelseweg, Roosendaal, Sectie B, nr. 121
verkennend bodemonderzoek Roosendaal, Gastelseweg 280
verkennend bodemonderzoek R'daal Vaartkant 3a, 5, ong., Korte Zegstraat ong.

verkennend bodemonderzoek Roosendaal Vaartkant 4
verkennend bodemonderzoek Roosendaal Gastelseweg 262-264 e.o.
verkennend bodemonderzoek Borchwerf II, Veld B, deel 1
 

 
  Opdrachtformulier "aansluiting riolering en inrit perceel" opdrachtform riolering/inrit
  Sonderingen veld A&F - ZIP bestand - sondering veld A&F ZIP
  Sonderingen veld C&D - ZIP bestand - sondering veld C&D ZIP
     
  Brandkranen Borchwerf II Oost  
  Brandkranen Borchwerf II West  
  Brandweerbronnen Velden A C D F  


Parkmanagement

 
     
  Overeenkomst parkmanagement Borchwerf II overeenkomst parkmngment
  Oprichtingsakte Vereniging BedrijvenPark Borchwerf II oprichtingsakte vereniging
     
  Oprichtingsakte Stichting Beheer Parkmanagement Borchwerf II oprichtingsakte stichting
  Statuten wijziging Stichting Beheer statutenwijziging
  KvK Stichting Beheer kvk stichting beheer
     
  Contributiebesluit Vereniging BedrijvenPark Borchwerf II contributiebesluit VBB
     Actuele tarieven tarieven 2016
     
  Borchwerf II reclamezuil inritten - maatvoering BW zuil maatvoering
  Borchwerf II reclamezuil inritten - aanlever specificatie BW zuil specs
     
  Parkregels Bedrijvenpark Borchwerf parkregels Borchwerf II
  Handhaving parkregels Bedrijvenpark Borchwerf handhaving parkregels
  Algemene voorwaarden (inkoop/inhuur Stichting Beheer Parkmanagement) algemene voorwaarden
  Website ondernermersvereniging Borchwerf 2 website ondernemers BW2
     
  Informatie KVO - 'Keurmerk Veilig Ondernemen' website CCV
     
  Melding klachten/incidenten klachten/incidenten
     


Handige link's

     
  Aanvragen omgevingsvergunning  in 3 stappen - gemeente Halderberge Aanvraag in 3 stappen
  Online Bestemmingsplannen Borchwerf II en rest van Nederland www.ruimtelijkeplannen.nl
     
  Online aanvragen aansluiting op NUTS-voorzieningen www.huisaansluitingen.nl
     
  Antwoord voor bedrijven (alles over wetten, regels, vergunningen & belastingen) www.antwoordvoorbedrijven.nl
     
  Website ondernemersvereniging Borchwerf 2  ondernemers BW2
     
  Portal van industrieterrein Borchwerf I www.borchwerf.com