Uw bedrijf op Bedrijventerein Borchwerf II … dat is een mooi perspectief. Uw klanten, leveranciers en personeel kunnen u makkelijk bereiken via de verkeersrustige snelweg A17 en u beschikt over directe aansluitingen op internationale transportstromen via de Mainports Antwerpen, Rotterdam en via de haven van Moerdijk.

Er zijn kavels van ruim 0,1 tot 1 hectare en kavels van 1 tot 1,5 hectare. Er zijn ook kavels op zichtlocatie langs de A17. De benodigde bestemmingsplannen zijn al vastgesteld en flexibel van opzet. Voor het indienen van de bouwaanvragen bij de gemeente is een verkorte procedure opgesteld. De opzet is ruim en duurzaam, er is parkmanagement waaraan alle bedrijven deelnemen en er zijn een aantal faciliteiten. Vanaf 2005 vestigden zich al meer dan honderd bedrijven op Bedrijvenpark Borchwerf II. Er wordt niet gewerkt met concessies: de bedrijven krijgen de kavels in eigendom. Het terrein is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen. Heeft u belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Kavelaanbod tot 1,5 hectare

Voor bedrijven en logistieke bedrijven zijn mogelijkheden op Veld A , op Veld B en op Veld C. De ligging van deze velden staat op de overzichtskaart van  Bedrijventerrein Borchwerf II. Wilt u meer weten over kavelaanbod tot 1,5 hectare? Wij beantwoorden graag uw vraag

 

Overzichtskaart veld A 

Hier zijn mogelijkheden voor bedrijfsdoeleinden I en II. Voor bedrijvigheid in milieucategorie 4 en 5 is er een perceel / kavel / bouwgrond.

  A5A   7.205 m2 variabel in te delen
 

 
     

Overzichtskaart veld B 

Op dit veld zijn mogelijkheden voor gemengde bedrijvigheid t/m milieucategorie 3 met goede mogelijkheden voor logistiek en transport. Er is een directe spoorverbinding op de eigen kavel. De maximale bouwhoogte is 12 meter (met vrijstellingsbepaling om te verhogen met maximaal 4 meter).

 
  Uitverkocht      
 

 
     

Overzichtskaart veld C 

Hier zijn mogelijkheden voor bedrijfsdoeleinden I; transport, logistiek en value added logistics in milieucategorie 3. De maximale bouwhoogte is 16 meter (met vrijstellingsbepaling om te verhogen met maximaal 9 meter)

  C2B-1    7.520 m2  
 

 
     

Overzichtskaart veld F 

  FK200   13.269 m2 variabel in te delen
         

Overzichtskaart Bedrijventerrein Borchwerf II 

 

 
 
Disclaimer - Alle op deze website aangehaalde gegevens en informatie wordt door Borchwerf II CV met de meeste zorgvuldigheid geselecteerd en weergegeven. Aan de in deze website aangehaalde gegevens en informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Borchwerf II CV is niet aansprakelijk voor schade van partijen en derden door gebruikmaking op welke wijze dan ook van de gegevens en informatie uit deze website. Voor de verificatie van de juistheid en actualiteit van de in deze website aangehaalde gegevens en informatie wordt door Borchwerf II CV doorverwezen naar de bevoegde instanties. Voor ter publicatie aan te bieden gegevens en informatie en/of voor rectificatie en/of aanpassing van gegevens en informatie kunt u contact opnemen met Borchwerf II CV via e-mail op het adres info@borchwerf2.nl.