Uw bedrijf op Bedrijventerein Borchwerf II … dat is een mooi perspectief. Uw klanten, leveranciers en personeel kunnen u makkelijk bereiken via de verkeersrustige snelweg A17 en u beschikt over directe aansluitingen op internationale transportstromen via de Mainports Antwerpen, Rotterdam en via de haven van Moerdijk.

Er zijn kavels van ruim 0,1 tot 1 hectare en kavels van 1 tot 1,5 hectare. Er zijn ook kavels op zichtlocatie langs de A17. De benodigde bestemmingsplannen zijn al vastgesteld en flexibel van opzet. Voor het indienen van de bouwaanvragen bij de gemeente is een verkorte procedure opgesteld. De opzet is ruim en duurzaam, er is parkmanagement waaraan alle bedrijven deelnemen en er zijn een aantal faciliteiten. Vanaf 2005 vestigden zich al meer dan honderd bedrijven op Bedrijvenpark Borchwerf II. Er wordt niet gewerkt met concessies: de bedrijven krijgen de kavels in eigendom. Het terrein is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen. Heeft u belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Verkorte procedure voor de afhandeling van bouwaanvragen

De bouwaanvraag van uw bedrijf kunt u via Borchwerf II CV in concept voorleggen aan het speciaal hiervoor opgerichte kwaliteitsteam waarin de betrokken gemeentelijke disciplines , de brandweer en de regionale milieudienst zijn vertegenwoordigd. Dit kwaliteitsteam komt bij elkaar bij Borchwerf II CV en in het overleg vind de pré-toetsing plaats.

  

De gemeentelijke disciplines Roosendaal en Halderberge zijn vertegenwoordigd in het kwaliteitsteam van Bedrijventerrein Borchwerf II, waarin de bouwaanvragen vooraf informeel worden afgestemd.

Na verwerking van de opmerkingen uit deze toetsing kan de bouwaanvraag formeel worden ingediend bij de gemeente (dat is Roosendaal of Halderberge). Deze wordt dan binnen zes weken goedgekeurd. Wilt u meer weten over de verkorte procedure voor de afhandeling van bouwaanvragen? Wij beantwoorden graag uw vraag.