Uw bedrijf op Bedrijventerein Borchwerf II … dat is een mooi perspectief. Uw klanten, leveranciers en personeel kunnen u makkelijk bereiken via de verkeersrustige snelweg A17 en u beschikt over directe aansluitingen op internationale transportstromen via de Mainports Antwerpen, Rotterdam en via de haven van Moerdijk.

Er zijn kavels van ruim 0,1 tot 1 hectare en kavels van 1 tot 1,5 hectare. Er zijn ook kavels op zichtlocatie langs de A17. De benodigde bestemmingsplannen zijn al vastgesteld en flexibel van opzet. Voor het indienen van de bouwaanvragen bij de gemeente is een verkorte procedure opgesteld. De opzet is ruim en duurzaam, er is parkmanagement waaraan alle bedrijven deelnemen en er zijn een aantal faciliteiten. Vanaf 2005 vestigden zich al meer dan honderd bedrijven op Bedrijvenpark Borchwerf II. Er wordt niet gewerkt met concessies: de bedrijven krijgen de kavels in eigendom. Het terrein is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen. Heeft u belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Parkmanagement

Het beheer en het onderhoud van het openbare gebied, de collectieve beveiliging van het openbare gebied en de verwijsborden behoren tot het parkmanagement. Elke koper is met een kettingbeding lid geworden van de Coöperatieve Vereniging van zich Vestigende Bedrijven Borchwerf II (VBB II) en betaalt jaarlijks contributie aan deze vereniging.

De organisatie

De betrokken gemeenten Halderberge en Roosendaal hebben samen met de VBB II de  Stichting Beheer Borchwerf II opgericht, die het parkmanagement uitvoert. Alle afspraken tussen de betrokken partijen zijn privaatrechtelijk vastgelegd. De beide gemeenten betalen aan de Stichting alle kosten voor beheer en onderhoud van het openbaar gebied, de energienota’s van de openbare verlichting en 50% van de organisatiekosten van het parkmanagement. De Vereniging VBB II betaalt aan de Stichting alle kosten voor de collectieve beveiliging van het openbaar gebied, het onderhoud van de 3 meter zone, de verwijsborden en 50% van de organisatiekosten van het parkmanagement.

De Stichting heeft een full time parkmanager in dienst om de parkmanagementaken uit te voeren. Ook zijn er taken uitbesteed aan contractpartners. Door het parkmanagement blijft Bedrijventerrein Borchwerf II een echt bedrijvenpark. Voor de zich vestigende ondernemers betekent dit ook dat de waarde van hun grond en opstallen gewaarborgd blijft. Wilt u meer weten over het parkmanagement? Wij beantwoorden graag uw vraag.

De Coöperatieve Vereniging van zich Vestigende Bedrijven Borchwerf II (VBB II) heeft een eigen website. Meer informatie over de Stichting Beheer Borchwerf II